Authors

Showing 1-20 of 327 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1
2akasbekova2008@mail.ru
3(not set)
4Kabyl72@mail.ru
5Omar A T(not set)
6Baіgapanоva A B(not set)
7Seitmurat A(not set)
8Arkhymatayeva Ainur Zhaksylykovnaaarkhymatayeva15@posta.pau.edu.tr
9 Seraliyev AliAlimbekoviсhali.seraliev@mail.ru
10Bashmakov Anatoly Afanasyevich kafedra_ank.enu@mail.ru
11Mamyrbekova Asiya Kabdrazakovnaasiya08@mail.ru
12Alzhapparova B K(not set)
13Mirzageldiyev B A(not set)
14Kusbekov D K(not set)
15Tolgambayeva D T(not set)
16Nurmaganbet Ermek Talantovich yermek.nurmaganbet@yu.edu.kz
17 Еsim G(not set)
18Alpyspaeva GalyaAytpaevnagalpyspaeva@mail.ru
19Rystan J(not set)
20Kalybekova L G(not set)