Authors

Showing 1-20 of 402 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1
2akasbekova2008@mail.ru
3(not set)
4dosaykz@mail.ru
5mkulshat@mail.ru
6shamisem@gmail.com
7Kabyl72@mail.ru
8Omar A T(not set)
9Baіgapanоva A B(not set)
10Seitmurat A(not set)
11Arkhymatayeva Ainur Zhaksylykovnaaarkhymatayeva15@posta.pau.edu.tr
12 Seraliyev AliAlimbekoviсhali.seraliev@mail.ru
13Bashmakov Anatoly Afanasyevich kafedra_ank.enu@mail.ru
14Mamyrbekova Asiya Kabdrazakovnaasiya08@mail.ru
15Alzhapparova B K(not set)
16Mirzageldiyev B A(not set)
17Kusbekov D K(not set)
18Tolgambayeva D T(not set)
19Nurmaganbet Ermek Talantovich yermek.nurmaganbet@yu.edu.kz
20 Еsim G(not set)