Authors

Showing 1-20 of 450 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1
2akasbekova2008@mail.ru
3(not set)
4dosaykz@mail.ru
5mkulshat@mail.ru
6shamisem@gmail.com
7imanganizhamal1@gmail.com
8mena_ms@mail.ru
9arai0410@mail.ru
10alimgazinov@mail.ru
11Kabyl72@mail.ru
12sandybaeva@mail.ru
13Omar A T(not set)
14Baіgapanоva A B(not set)
15Seitmurat A(not set)
16Arkhymatayeva Ainur Zhaksylykovnaaarkhymatayeva15@posta.pau.edu.tr
17 Seraliyev AliAlimbekoviсhali.seraliev@mail.ru
18Bashmakov Anatoly Afanasyevich kafedra_ank.enu@mail.ru
19Mamyrbekova Asiya Kabdrazakovnaasiya08@mail.ru
20Alzhapparova B K(not set)