Authors

Showing 1-20 of 349 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1
2akasbekova2008@mail.ru
3(not set)
4dosaykz@mail.ru
5Kabyl72@mail.ru
6Omar A T(not set)
7Baіgapanоva A B(not set)
8Seitmurat A(not set)
9Arkhymatayeva Ainur Zhaksylykovnaaarkhymatayeva15@posta.pau.edu.tr
10 Seraliyev AliAlimbekoviсhali.seraliev@mail.ru
11Bashmakov Anatoly Afanasyevich kafedra_ank.enu@mail.ru
12Mamyrbekova Asiya Kabdrazakovnaasiya08@mail.ru
13Alzhapparova B K(not set)
14Mirzageldiyev B A(not set)
15Kusbekov D K(not set)
16Tolgambayeva D T(not set)
17Nurmaganbet Ermek Talantovich yermek.nurmaganbet@yu.edu.kz
18 Еsim G(not set)
19Alpyspaeva GalyaAytpaevnagalpyspaeva@mail.ru
20Rystan J(not set)