Authors

Showing 1-15 of 15 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1T.Y. SatbaiT.Y. SatbaiT.Y. Satbaidastan.satbai@mail.ru
2Tabuldinova AM(not set)
3Taleev DA(not set)
4Tazhekeyev AA(not set)
5Timofeyeva YeP(not set)
6TokishkadirovBotabekbotabek87@mail.ru
7Tolgambayeva D T(not set)
8TolgambayevaDametkenTurlybaevnadametken-kaz@mail.ru
9Tsyrempilov N V(not set)
10TulentayevaKulashAbikenovnak-abiken@mail.ru
11Tuleubaev Zhanibek Zeinolla uly janiko86@mail.ru
12TulibayevaZhuldyztulibay@gmail.com
13Turekulova Zh.E. turekulova74@mail.ru
14Tursun Hazretali Mahanuly tursunhazret@mail.ru
15Tursynbayeva AO(not set)