Authors

Showing 1-20 of 403 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1
2akasbekova2008@mail.ru
3(not set)
4dosaykz@mail.ru
5mkulshat@mail.ru
6shamisem@gmail.com
7sergioiv@mail.ru
8Kabyl72@mail.ru
9Omar A T(not set)
10Baіgapanоva A B(not set)
11Seitmurat A(not set)
12Arkhymatayeva Ainur Zhaksylykovnaaarkhymatayeva15@posta.pau.edu.tr
13 Seraliyev AliAlimbekoviсhali.seraliev@mail.ru
14Bashmakov Anatoly Afanasyevich kafedra_ank.enu@mail.ru
15Mamyrbekova Asiya Kabdrazakovnaasiya08@mail.ru
16Alzhapparova B K(not set)
17Mirzageldiyev B A(not set)
18Kusbekov D K(not set)
19Tolgambayeva D T(not set)
20Nurmaganbet Ermek Talantovich yermek.nurmaganbet@yu.edu.kz